Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
Facebook
                                 


 

IMT-GT GREEN CITY INITIATIVES

imtgt-300x136

·         Melaka dipilih menyertai ‘IMT-GT Green City Initiatives’ bersama

Songkhla dan Medan.


·         Kerjasama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), IMT-GT dan Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).


·         Projek-projek utama:

- Pelan Tindakan Bandar Hijau Melaka (GCAP)

- Projek Kecekapan Tenaga & Audit Tenaga untuk 9 buah

  bangunan kerajaan

- Projek Pemasangan Energy Management Unit di Lampu jalan

- Inventori Pelepasan Gas Rumah Hijau Dan Pelan Tindakan Peman

                 tauan Iklim Bagi Negeri Melaka bersama ICLEI.

- Green City Benchmarking and Baseline Indexing

- International Green Training Center (IGTC)