Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
Facebook
                                 


Perutusan YAB Tuan Haji Adly Bin Zahari

 Ketua Menteri Melaka

YAB

 

perutusan clip

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

 

ALHAMDULLILAH Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan keizinanNya jua maka usaha Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) telah diberkati dengan terhasilnya portal rasmi Perbadanan Teknologi Hijau Melaka.

 

Selaras dengan iltizam untuk merealisasikan visi dan misi Kerajaan Negeri Melaka, penerbitan ini merupakan salah satu medium untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau ini dan memperolehi gambaran mengenai masa hadapan Negeri Melaka seterusnya bersama-sama dengan Kerajaan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

 

Akhir kata, saya mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada sekretariat Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM), para pegawai kerajaan dan semua pihak yang telah terlibat dalam pembangunan portal rasmi ini.

Sekian, Terima Kasih.

MELAKA BERWIBAWA
PINTAR . HIJAU . BERSIH