Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
Facebook
                                 


Piagam Pelanggan

Kami warga kerja Perbadanan Teknologi Hijau Melaka dengan penuh komited, berikrar untuk menjalankan tugas
yang dipertanggungjawabkan sepertimana yang diamanahkan kepada kami dengan memberikan perkhidmatan yang
cekap dan berkesan serta menepati kemahuan dan keperluan pelanggan kami :-

 

 

 

Kami berjanji untuk melaksanakan Pengurusan Sumber Manusia dengan cekap, efisyen dan menepati masa.

 

 

Mengemaskini kandungan Portal jabatan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh maklumat diterima.

 

 

Memberi maklumbalas dalam tempoh SATU hari bekerja selepas menerima pertanyaan daripada pelanggan.

 

 

Menyiapkan projek dalam tempoh masa yang dipersetujui dengan pelanggan.

 

 

Memastikan pembayaran bil/tuntutan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

 

Menyediakan baucer bayaran bagi emolument /bil-bil / tuntutan dalam tempoh sembilan (9) hari bekerja.