Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
Facebook
                                 


Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jun 2019

BAHAGIAN
/CAWANGAN

JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN

 

MELEBIHI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN

 


JUMLAH

 

 

Jumlah

(Perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus Perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

Jumlah

(Perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

%

(Perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

 

 

Kami berjanji untuk melaksanakan Pengurusan Sumber Manusia dengan cekap, efisyen dan menepati masa.

-

-

-

-

-

 

PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA

 

 

 

 

Mengemaskini kandungan Portal jabatan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh maklumat diterima.

25

92.3%

5

7.7%

30

Memberi maklumbalas dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas menerima pertanyaan daripada pelanggan.

10

97.8%

3

2.2%

13

Menyiapkan projek dalam tempoh masa yang dipersetujui dengan pelanggan.

 

4

100%

 

 

4

 

Memastikan pembayaran bil/tuntutan dalam tempoh empat belas (14) hari berkerja.

38

100%

   

38

 

Menyediakan baucer bayaran bagi emolument /bil-bil / tuntutan dalam tempoh Sembilan (14) hari bekerja.

23

100%

   

23

 

 Merancang dan melaksanakan projek latihan yang menepati keperluan pelanggan dengan memaklumkan pelanggan tentang kursus yang dijalankan sekurang-kurangnya satu(1) bulan sebelum  kursus bermula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

  Memastikan laporan    nventori karbon bagi tahun semasa disiapkan sebelum bulan jun tahun berikutnya.

2

100%

 

 

2

Memastikan data-data yang diperolehi bagi inventori karbon dilindungi.

21

100%

 

 

21