METERAI HIJAU MELAKA

PENGENALAN

Meterai Hijau Melaka (MHM) merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Melaka dalam usaha mencapai Negeri Bandar Teknologi Hijau menjelang tahun 2020. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 16 Disember 2014.. MHM merupakan pensijilan bangunan hijau yang menggunakan kaedah rating untuk pembangunan baru di Melaka. MHM telah dibangunkan oleh Melaka Green Development Organisation (MGDO) bersama Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) sejak tahun 2012. MHM dibangunkan dengan mengandungi pendekatan Pelan Perancangan Holistik dan mempunyai ciri-ciri asas kepada pembinaan sesebuah bangunan hijau. Panduan ini adalah dibina berasaskan Panduan Kecekapan Tenaga MS1525 dan juga Uniform Building By Law (UBBL). Panduan ini mengandungi syarat-syarat minimum pembinaan bangunan hijau. Oleh itu, ini akan memudahkan pihak pemaju untuk mendapat pengiktirafan bangunan hijau yang paling minimum bagi bangunan yang hendak dibina. Hotel Kings Green telah mendapat penganugerahan Meterai Hijau Melaka yang pertama di Melaka pada 23 Mac 2015 dan telah dirasmikan oleh YAB Ketua Menteri Melaka.

OBJEKTIF

  • Menjadikan semua bangunan di Melaka sebagai sebuah bangunan hijau.
  • Mewujudkan satu panduan tersendiri yang lebih mudah dilaksanakan.
  • Memberi pendedahan serta kesedaran tentang kebaikan bangunan hijau.
  • Menggalakkan pemaju-pemaju membina bangunan bercirikan hijau.

KRITERIA MHM

  • Kecekapan Tenaga
  • Kualiti Persekitaran Dalaman
  • Perancangan & Pengurusan Tapak Lestari
  • Bahan & Sumber
  • Kecekapan Air

MUAT TURUN

Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Markah - Kediaman
2 Borang Markah - Bukan Kediaman
3 Borang MHM - 01
4 Borang MHM - 02
5 Borang MHM - A
6 Borang MHM - FI
7 Borang Pemeriksaan Tapak - Kediaman
8 Borang Pemeriksaan Tapak - Bukan Kediaman
9 Garis Panduan Meterai Hijau Melaka Edisi - 1/2019

TOP