PROGRAM

MELAKA TANPA BEG PLASTIK DAN POLISTERIN

Umum sedia maklum akan pelaksanaan Program “Hari Tanpa Beg Plastik” yang telah dilaksanakan di Melaka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) telah menjalankan kempen hari tanpa beg plastik setiap sabtu di setiap pasaraya seluruh negeri di Malaysia. Kerajaan Negeri Melaka melalui Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Melaka (MMKN) telah meluluskan kertas cadangan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka supaya Program “Hari Tanpa Beg Plastik” di negeri Melaka ditambah secara berperingkat sepertimana di jadual berikut:

Bil Hari Tarikh Pelaksanaan Penglibatan
1 Sabtu Sahaja 1 Januari 2011 Semua Pasaraya
2 Jumaat & Sabtu 1 April 2014 Semua Pasaraya
3 Jumaat, Sabtu & Ahad 1 April 2014 Semua Pasaraya
4 Setiap Hari 1 Januari 2016 Seluruh Negeri Melaka
Negeri Melaka telah menambah satu lagi inisiatif hijau dengan meluluskan kertas cadangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 25 Mac 2015 mengenai Cadangan Pelaksanaan Program Menghentikan Penggunaan Bekas Polisterin di Seluruh Negeri Melaka. Program Melaka Tanpa Polisterin telah bermula pada 1 September 2015 di seluruh Negeri Melaka.

Beberapa bengkel dan mesyuarat telah dijalankan bagi membincangkan pelaksanaan program Melaka Tanpa Beg Plastik Dan Polisterin serta tugas dan peranan jabatan yang terlibat dalam memastikan kejayaan program tersebut. Bengkel dan mesyuarat yang diadakan melibatkan penyertaan daripada pasaraya, penjaja, kedai runcit, pembekal barangan biodegradasi serta agensi kerajaan yang terlibat.

Lanjutan daripada itu, Program Melaka Tanpa Beg Plastik dan Polisterin dilaksanakan di seluruh Negeri Melaka berkuatkuasa 1 Januari 2016 pada setiap hari. Sebagai alternatif, kerajaan negeri menggalakkan penggunaan secara meluas beg kertas dan produk biodegradasi sebagai bahan pengganti kepada beg plastik dan polisterin. Produk biodegradasi merupakan produk yang mudah kompos dan mesra alam. Produk ini juga menggunakan sumber dari bahan yang boleh diperbaharui seperti sumber dari tumbuhan seperti jagung, ubi kayu, tebu, kelapa sawit dan sebagainya. Penggunaan produk biodegradasi ini boleh mengurangkan jumlah sisa pelupusan sampah dan menjimatkan kawasan tapak pelupusan

Program Melaka Tanpa Beg Plastik Dan Polisterin ni bertujuan untuk memupuk kesedaran kepada pengguna dari segenap usia akan bahaya penggunaan beg plastik dan polisterin kepada manusia dan alam sekitar seiring dengan visi Melaka Negeri Bandar Teknologi Hijau menjelang tahun 2020. Semua pihak perlu bekerjasama memainkan peranan dalam memastikan kejayaan program tersebut. Marilah bersama menyokong usaha kerajaan negeri Melaka dalam meningkatkan kualiti alam sekitar kita.

MYCARBON PILOT PROGRAM

 • Projek perintis MyCARBON yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar.
 • Di mana Melaka mengorak langkah untuk memastikan setiap organisasi di Negeri Melaka menyediakan laporan karbon (Carbon Disclosure Program).
 • Ini membolehkan agensi mengetahui jumlah pelepasan karbon dan strategi mengurangkannya dalam organisasi masing-masing.

PROGRAM BIODIESEL MELAKA

KURSUS PENSIJILAN AMALAN HIJAU

 • Latihan dijalankan oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) untuk program kesedaran teknologi hijau kepada pegawai kerajaan negeri.
 • Seiring dengan Pensijilan Amalan Hijau yang dijalankan oleh PTHM dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Melaka (UPEN).
 • Modul latihan 2 hari tanpa bermalam
 • Penyertaan terbuka juga kepada syarikat-syarikat swasta.
 • ‘HRDF CLAIMABLE’

PROGRAM KUTIPAN SISA KITAR SEMULA 2 + 1

 • Pengenalan 2 + 1 sistem pengurusan sistem pungutan sampah berjadual 3 kali seminggu.
 • Diperkenalkan pada September 2013 oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) dan Southern Waste Management (SWM).
 • Sistem 2 +1 bermakna sisa organik akan dikutip dua kali seminggu
 • Bahan kitar semula seperti bekas plastik, tin aluminium, kertas serta sisa kebun dan sampah pukal akan dikutip satu kali seminggu.

E-WASTE ALAM ALLIANCE DI MELAKA

LATAR BELAKANG PROGRAM

Buangan elektronik/elektrik (Buangan-E atau E-Waste) seperti telefon bimbit, peti sejuk, televisyen, radio dan sebagainya adalah dikategorikan sebagai Buangan Terjadual (SW110) yang perlu diuruskan mengikut Peraturan- Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pengurusan dan kaedah pelupusan Buangan-E yang tidak diuruskan dengan baik akan memudaratkan kesihatan kerana bahan ini mengandungi bahan toksik dan logam yang sangat berbahaya seperti plumbum, raksa, arsenik dan penebat api yang boleh mengeluarkan dioksin apabila terbakar. Konsep pengurusan dan kaedah pelupusan Buangan-E dari isi rumah yang dilaksanakan pada masa ini adalah secara konvensional (tidak menepati ciri-ciri amalan hijau) dan kebanyakannya dikendalikan oleh Pengusaha Barangan Lusuh (scrap dealer). Justeru itu kaedah sedia ada sering mendatangkan masalah terutamanya pencemaran alam sekitar. Dengan pengenalan dan perlaksanaan kepada program ‘E-Waste Alam Alliance’, pengurusan Buangan-E dari isi rumah akan dilaksanakan dengan lebih sistematik iaitu setiap Buangan-E berkenaan akan dihantar ke Premis Yang Ditetapkan (Buangan Terjadual) yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar untuk tujuan pemerolehan kembali dan pelupusan yang lebih terkawal.

Program ini merupakan gabungan kerjasama antara tiga pihak – pengguna(pengeluar buangan), swasta (pengumpulan dan pemprosesan) dan kerajaan (pengawal/autoriti).

OBJEKTIF PROGRAM

 • Melaksanakan kaedah pengutipan, pengasingan dan pengangkutan Buangan-E yang dihasilkan dari isi rumah secara efektif dan selaras dengan konsep kejiranan hijau;
 • Membangunkan sistem pengutipan, pengasingan dan pengangkutan Buangan-E daripada isi rumah di seluruh Malaysia secara berpusat
 • Meningkatkan kesedaran orang awam akan tanggungjawab terhadap buangan Buangan-E dari isi rumah yang dimiliki
 • Meningkatkan kesedaran pengeluar/penjual/pengedar barangan elektrik dan elektronik mengenai kepentingan untuk bertanggungjawab terhadap pengurusan Buangan-E dari isi rumah
 • Menggalakkan pasaraya serta pengeluar/penjual/pengedar barangan elektrik dan elektronik supaya melaksanakan pengutipan Buangan-E dari isi rumah secara sukarela dan tanpa mengenakan sebarang caj tambahan
 • Memastikan Buangan-E dari isi rumah diuruskan mengikut Peraturan- Peraturan Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

KONSEP PROGRAM

The Drive Thru And Drop Off Centre for Electronics Waste Recycling Program merupakan program yang unik dan inovatif yang membolehkan penduduk isi rumah melupuskan barangan elektrik dan elektronik (E-WASTE) yang masih berfungsi atau tidak berfungsi secara mesra alam ke e-waste drive thru and drop off centre di Parking Zone D AEON Bandaraya Melaka Shopping Mall Centre sepanjang waktu perniagaan pusat membeli-belah samada sebelum atau selepas waktu pembelian mereka.

PRINSIP ASAS E-WASTE

Dalam pengurusan Buangan-E, pendekatan life cycle barangan elektrik dan elekronik juga menjadi satu konsep pilihan yang sedang diusahakan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Perbincangan telah dimulakan di antara Jabatan Alam Sekitar dengan pekilang dan pengimport barangan elektrik dan elektronik serta pengeluar komputer dan telefon bimbit bagi melaksanakan mekanisma Extended Producer Responsibility (EPR). Pengeluar (manufacturer) atau pengimport barangan tersebut perlu bertanggung jawab terhadap barangan yang dihasilkan sehingga end-of-product-life meliputi ke peringkat kutipan semula dan pemerolehan kembali.

Item yang terlibat :
 • Television (CRT, Flat Screen)
 • Mesin Basuh (washing machine)
 • Peti Sejuk (refrigerator)
 • Telefon bimbit (mobile phone)
 • Komputer Personal (desktop/laptop/tablet)
 • Penghawa Dingin (air conditioner)
 • Ketuhar elektrik (Biasa/Gelombang)

PROGRAM ECO SCHOOLS PERINGKAT NEGERI MELAKA 2016-2017

Program Eco-School di Malaysia telah dilancarkan pada tahun 2011, dimana pihak WWF Malaysia telah dipilih sebagai penyelaras peringkat kebangsaan program tersebut. Program ini disokong oleh ahli-ahli jawatankuasa negara Eco-School seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Malaya, Persatuan Pencinta Alam Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Perhilitan.

Sehingga kini terdapat 166 buah sekolah di seluruh Malaysia telah berdaftar dengan program tersebut. Negeri Melaka mensasarkan penyertaan 100 buah sekolah dalam menjayakan program eco schools ini. Terdapat sembilan tema yang boleh dipilih dan difokuskan oleh pihak sekolah untuk dilaksanakan bersama pelajar dan warga sekolah yang lain serta masyarakat setempat. Tema tersebut adalah berkaitan energy, water management, waste, healty leaving, nature and biodiversity, transportation or sustainable mobility, climate change, local agenda 21, and last but not least school grounds.

Perbadanan Teknologi Hijau Melaka telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dan menguruskan program eco schools ini dengan dibantu oleh Green Growth Asia (GGA) dan World Wide Fund For Nature (WWF). Sehubungan itu, beberapa pendekatan telah diambil antaranya penganjuran taklimat bersama pengetua dan guru besar 314 buah sekolah seluruh negeri Melaka untuk mendapatkan 100 penyertaan dari pihak sekolah.

Senarai Sekolah yang terlibat:

TOP