Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
Facebook
                                 


OBJEKTIF

1.Merancang dan melaksana dasar-dasar teknologi hijau negeri.

2.Meningkatkan pengetahuan, kesedaran serta komitmen masyarakat dalam teknologi hijau secara meluas.

3.Merancang dan memantau inisiatif dan pembangunan teknologi hijau di negeri melaka.

4.Mempelopori perniagaan dan pelaburan dalam teknologi hijau. 

5. Menyediakan peluang dan prasarana untuk meningkatkan skil dan melahirkan graduan-graduan teknologi hijau 


FUNGSI

1. Menjadi sekreatariat Majlis Teknologi Hijau Negeri

2. Menyediakan laporan karbon inventori negeri.

3.Memantau pelaksanaan inisiatif hijau berdasarkan indikator UEA, Indeks Penanda Aras dan GCAP.

4.Merancang serta  menarik pelaburan hijau ke dalam negeri

5. Melaksana projek-projek pembangunan teknologi hijau

6.Menganjurkan kursus, seminar, latihan dan program kesedaran teknologi hijau

7. Menyediakan modul dan melatih bakal-bakal graduan untuk industri hijau.