FORGOT YOUR DETAILS?

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Bil Nama / Alamat Jawatan Jabatan
1 YAB Datuk Seri Ab Rauf bin Yusoh
Ketua Menteri Melaka
Pengerusi Lembaga Pengarah Ketua Menteri Melaka
2 YB Datuk Rais Bin Datuk Wira Yasin
EXCO Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Melaka
Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah EXCO Pendidikan dan Teknologi
3 YB Datuk Wira Zaidi Bin Johari
Setiausaha Kerajaan Negeri
Lembaga Pengarah SUK
4 YB Datuk Abd Aziz Bin Engan
Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka
Lembaga Pengarah Pejabat Penasihat Undang-undang
5 YB Datuk Salhah binti Salleh
Pegawai Kewangan Negeri Melaka
Lembaga Pengarah Pejabat Kewangan Negeri Melaka
6 Tuan Asdirhyme bin Abdul Rasib
Setiausaha Bahagian Kanan Tenaga Lestari
Lembaga Pengarah Kementerian Sumber Asli, Tenaga, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC)
7 YBhg. Datuk Dr Mohd Yusoff Sulaiman
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
Lembaga Pengarah Malaysian Industry-Goverment Group For High Technology (MIGHT)
8 Encik Che Kodir bin Baharum
Pengarah Bahagian Ekonomi Alam Sekitar dan Sumber Asli
Lembaga Pengarah Kementerian Ekonomi
9 YBhg Datuk Haji Shadan Bin Haji Othman
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
Lembaga Pengarah MBMB
10 YBhg Datin Sapiah Binti Haron
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
Lembaga Pengarah MPHTJ
11 Tuan Rosemanizam Bin Mohd Nalif
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Jasin
Lembaga Pengarah MPJ
12 Tuan TPr. Saifuddin Bin Abdul Karim
Majlis Perbandaran Alor Gajah
Lembaga Pengarah MPAG
13 Tuan Haji Ismail bin Haji Hasim
Ketua Pegawai Eksekutif
Setiausaha Perbadanan Teknologi Hijau Melaka

TOP