AHLI LEMBAGA PENGARAH

Bil Nama / Alamat Jawatan Jabatan
1 YAB Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Md Ali
Ketua Menteri Melaka
Pengerusi Ketua Menteri Melaka
2 YB Datuk Rais Bin Datuk Wira Yasin
EXCO Pendidikan dan Teknologi
Timbalan Pengerusi EXCO Pendidikan dan Teknologi
3 YB Datuk Zaidi Bin Johari
Setiausaha Kerajaan Negeri
Ahli SUK
4 YB Datuk Abd Aziz Bin Engan
Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka
Ahli Pejabat Penasihat Undang-undang
5 YB Datuk Salhah binti Salleh
Pegawai Kewangan Negeri Melaka
Ahli Pejabat Kewangan Negeri Melaka
6 Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar (MESTEC)
Ahli Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar (MESTEC)
7 YBhg. Datuk Dr Mohd Yusoff Sulaiman
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Industry-Goverment Group For High Technology (MIGHT)
Ahli Malaysian Industry-Goverment Group For High Technology (MIGHT)
8 Encik Mohd Sukri bin Mat Jusoh
Timbalan Pengarah, Bahagian Industri, Pembuatan Dan Sains Teknologi, Unit Perancang Ekonomi. Jabatan Perdana Menteri
Ahli Jabatan Perdana Menteri (EPU)
9 YBhg. Datuk Zainal bin Haji Abu
Datuk Bandar MBMB
Ahli MBMB
10 YBhg Datuk Shadan bin Haji Othman
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
Ahli MPHTJ
11 YBhg Datin Sapiah bin Haron
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Jasin
Ahli MPJ
12 Tuan TPr. Saifuddin Bin Abdul Karim
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Alor Gajah
Ahli MPAG
13 YBhg Datuk Wira Dr. Abu Bakar bin Mohamad Diah
Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Hijau Melaka
Setiausaha Perbadanan Teknologi Hijau Melaka

TOP