FORGOT YOUR DETAILS?

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK

  • Garis Panduan ini merupakan panduan yang merangkumi aspek perancangan dan reka bentuk bagi penyediaan Petak Pengecas Kenderaan Elektrik (EVCB). Fokus panduan ini adalah pada jenis peranti pengecasan arus terus dan arus ulang alik yang mematuhi ketetapan Suruhanjaya Tenaga (ST).
  • Garis Panduan ini telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara pada 18 September 2023 dan telah dipersetujui oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka Bil. 3 pada 19 Oktober 2023 untuk mengguna pakai serta menguatkuasakan Garis Panduan Perancangan ini.
  • PTHM merupakan agensi penyelaras pada peringkat Pra-perundingan sebelum dikemukakan kepada OSC. PTHM juga dalam proses memuktamadkan jumlah fi yang akan dikenakan bagi permohonan OSC di setiap PBT

TOP