FORGOT YOUR DETAILS?

PROJEK KECEKAPAN TENAGA

Kecekapan Tenaga merupakan proses berterusan dalam menguruskan penggunaan tenaga yang efisien, cermat, berhemat dan bijaksana dalam masa yang sama dapat menikmati tahap keselesaan yang sama dan kondusif.

Projek Kecekapan Tenaga fasa 1 telah dilaksanakan di 3 buah bangunn di Negeri Melaka iaitu Wisma Negeri, Putra Hospital dan Melaka Sentral.

TOP