FORGOT YOUR DETAILS?

KURSUS PEMBANGUNAN HIJAU

Kursus pembangunan kapasiti bertujuan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan, dan keupayaan individu atau kumpulan dalam sesuatu bidang tertentu. Ianya disampaikan melalui pelbagai kaedah seperti kelas bersemuka, latihan dalam talian, bengkel dan seminar.

TOP