FORGOT YOUR DETAILS?

INISIATIF PEMBANGUNAN PENGECAS KENDERAAN ELEKTRIK

  • Kerajaan Persekutuan telah menyasarkan 10,000 pengecas kenderaan elektrik dibangunkan di Malaysia menjelang tahun 2025 yang mana 350 pengecas tersebut disasarkan untuk dibangunkan di Negeri Melaka
  • Sebanyak 79 lokasi di seluruh Negeri Melaka telah dikenalpasti bagi Pembangunan Sistem Pengecas Kenderaan Elektrik merangkumi kawasan parkir awam dan jalan utama yang menghubungkan pusat tarikan pelancong di Melaka

TOP