FORGOT YOUR DETAILS?

GAS RUMAH HIJAU

Inventori Pelepasan Karbon Negeri Melaka

"Malaysia berhasrat untuk mengurangkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau atau lebih dikenali dengan Greenhouse Gases (GHG) daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 45% pada tahun 2030 berbanding intensiti pada tahun 2005”

Intensiti pelepasan GHG Malaysia pada tahun 2019 telah menurun sebanyak 35.9% berbanding pada tahun 2005

Gas rumah kaca adalah gas atmosfera yang terhasil daripada kegiatan manusia lalu memerangkap haba dari matahari dan menaikkan suhu bumi.

TOP