×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to [email protected] . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Pengenalan

Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka merupakan satu Jawatankuasa yang membincangkan dan melaporkan status pelaksanaan projek, program dan aktiviti hijau di negeri Melaka. Mesyuarat ini telah wujud sejak tahun 2011 dan dipengerusikan oleh YB EXCO Jawatankuasa Negeri Pendidikan dan Teknologi. Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) berperanan sebagai sekretariat Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka. Ahli Jawatankuasa mesyuarat ini terdiri daripada:
 1. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
 2. Unit Kerajaan Tempatan (UKT)
 3. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
 4. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ)
 5. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)
 6. Majlis Perbandaran Jasin (MPJ)
 7. Jabatan Kerja Raya (JKR)
 8. Lembaga Perumahan Melaka
 9. Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)
 10. Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 11. Jabatan Perhutanan Negeri Melaka
 12. Solid Waste Management & Public Cleansing Corporation (SWCORP)
 13. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 14. Tenaga Nasional Berhad Melaka (TNB)
 15. Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)
 16. SWM Environment Sdn Bhd (SWM)
 17. Panorama Melaka Sdn Bhd

Muat Turun

Bil Tajuk Muat Turun
1 AJK Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka

TOP