×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to [email protected] . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

OBJEKTIF

 • Membangunkan modal insan bagi membentuk masyarakat yang berpengetahuan ke arah pembudayaan hijau.
 • Melaksanakan pembangunan hijau ke arah pengurangan karbon.
 • Menjana pendapatan melalui pelaksanaan projek hijau
 • Meningkatkan kompetensi anggota untuk lebih kreatif, inovasi, produktif dan berintegriti.
 • Mewujudkan peluang pekerjaan berdasarkan kepada kepakaran dan intelektual.

  FUNGSI

  • Mempromosikan, meningkatkan pemahaman dan kesedaran awam, pendedahan serta memupuk minat dalam memperkasakan gaya hidup hijau di pelbagai peringkat dan sektor.
  • Merancang, menganjur dan menyelaras pelbagai aktiviti, latihan dan kursus untuk meningkatkan pengetahuan pembudayaan hijau dikalangan komuniti.
  • Merancang, menyelaras dan mengawal pembangunan hijau mengikut perancangan pembangunan, dasar dan garis panduan.
  • Menghasilkan laporan tahunan inventori pelepasan karbon bagi penambahbaikkan perancangan pembangunan dan aktiviti hijau di negeri melaka.
  • Sebagai sekretariat yang menyelaras majlis teknologi hijau malaysia melaka bagi tujuan pelaporan pembangunan dan pelaksanaan aktiviti hijau di negeri melaka.
  • Merancang, menggalak dan mengusaha perniagaan untuk menjana pendapatan dan keuntungan.
  • Mengurus, mempertingkatkan dan memperbaiki kaedah, peraturan, prosedur sistem pengurusan pentadbiran, kewangan dan modal insan bagi mencapai kecekapan dan keberkesanan.

  TOP