FORGOT YOUR DETAILS?

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN / CAWANGAN PIAGAM PELANGGAN MENEPATI
(TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN)
MELEBIHI
(TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN)
JUMLAH
Jumlah % Jumlah %
PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA Kami berjanji untuk melaksanakan pengurusan sumber manusia secara cekap dan efisyen. - - - - -
Mengemaskini kandungan portal Jabatan dalam tempoh (1) hari bekerja dari tarikh maklumat diterima.
25 92.3% 5 7.7% 30
Memberi maklumbalas dalam tempoh SATU hari bekerja selepas menerima pertanyaan daripada pelanggan.
10 97.8% 3 2.2% 13
Menyiapkan projek dalam tempoh masa yang dipersetujui dengan pelanggan.
4 100%     4
Memastikan pembayaran bil/tuntutan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
38 100% 38
Menyediakan baucer bayaran bagi emolument/bil-bil/ tuntutan dalam tempoh sembilan (9) hari bekerja.
23 100% 23
Merancang dan melaksanakan projek latihan yang menepati keperluan pelanggan dengan memaklumkan pelanggan tentang kursus yang dijalankan sekurang-kurangnya satu(1) bulan sebelum kursus bermula.
4 100% 4
Memastikan laporan inventori karbon bagi tahun semasa disiapkan sebelum bulan jun tahun berikutnya.
2 100%     2
Memastikan data-data yang diperolehi bagi inventori karbon dilindungi. 21 100%     21

TOP