FORGOT YOUR DETAILS?

Projek dibawah biayaan Global Environment Facility – (GEF-6) selama 5 tahun ini bertujuan untuk menjadikan negeri Melaka sebagai sebuah bandar lestari melalui langkah-langkah pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan sumber tenaga boleh baharu.

TOP