FORGOT YOUR DETAILS?

PROJEK KECEKAPAN TENAGA

Usaha sama telah dilaksanakan dan Kontrak Kecekapan Tenaga atau Energy Performance Contract (EPC) telah dilengkapkan di 3 buah bangunan kerajaan negeri seperti:

  1. Wisma Negeri
  2. Melaka Sentral
  3. Hospital Pakar Putra

Berdasarkan laporan pemantauan, penjimatan tenaga bagi ketiga – tiga bangunan adalah seperti berikut:

BANGUNAN PENJIMATAN TENAGA (%)
Wisma Negeri 29%
Melaka Sentral 18%
Hospital Pakar Putra 33%

TOP