VISI

Peneraju terunggul dalam melestarikan pembangunan melalui teknologi hijau.

MISI

Memperkasakan pembangunan hijau berorientasikan keuntungan melalui kepakaran serta perancangan strategik secara inovasi, produktif dan integriti.

TOP