MELAKA LANCAR BAS ELEKTRIK

Dirasmikan pada 5 Januari 2014 Oleh YAB Ketua Menteri Melaka. Bas elektrik ini mampu mencapai kelajuan maksimum 70 kilometer sejam dengan membawa 35 penumpang duduk manakala 15 penumpang lagi berdiri dan boleh bergerak sejauh 300 kilometer sebelum baterinya perlu dicas semula.

www.melakagreentech.gov.my

SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG RASMI PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA

Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) yang dahulunya dikenali sebagai Perbadanan Hang Tuah Jaya (PHTJ) telah ditukar nama dan fungsi berkuatkuasa pada 8 November 2013. Ini bagi memudahkan PTHM menjadi agensi peneraju dalam pembangunan teknologi hijau di Negeri Melaka. Obejktif penubuhan PTHM adalah bagi melaksanakan polisi dan dasar teknologi hijau seperti mana ditetapkan oleh Majlis Teknologi Hijau Malaysia Melaka. (dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri Melaka) , menetapkan polisi hijau dan perolehan hijau bagi Negeri Melaka, memantau inisiatif hijau berdasarkan blueprint menjadikan Melaka Negeri Bandar Teknologi Hijau menjelang tahun 2020 dan mewujudkan polisi dan dasar bagi menggalakkan perniagaan dan pelaburan teknologi hijau di Melaka.

Teknologi Hijau

Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Sesuatu produk, peralatan atau sistem teknologi hijau perlu memenuhi beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut ialah meminimumkan degrasi kualiti alam sekitar dan mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau( GHG) yang rendah atau sifar.

Jawatankuasa Teknologi Hijau

Semua jabatan kerajaan negeri, agensi-agensi dan badan-badan berkanun telah diarahkan untuk membentuk sebuah jawatankuasa teknologi hijau di peringkat organisasi mereka. Jawatankuasa itu akan bertanggungjawab untuk memastikan pembangunan aplikasi teknologi hijau dan amalan hijau ke dalam setiap budaya kerja organisasi dan amalan dengan tujuan pengurangan karbon dan mitigasi perubahan iklim.

Majlis Teknologi Hijau Malaysia Melaka

Kerajaan Negeri Melaka telah menubuhkan Majlis Teknologi Hijau Negeri pada 16 Mei 2011 bagi merealisasikan visi Melaka Maju Negeriku Sayang, Negeri Bandar Teknologi Hijau menjelang tahun 2020 yang diketuai oleh Y.A.B Ketua Menteri Melaka. Di peringkat Kerajaan Persekutuan Teknologi Hijau dan Majlis Perubahan Iklim yang diketuai oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia .

Melaka Green Development Organisation

Melaka Green Deveplopment Organisation (MGDO) Pertubuhan Bukan Kerajaan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan peserta industri Melaka dalam industri hijau dan pembangunan. Sebagai inisiatif perkongsian pintar, organisasi ini pada mulanya ditaja oleh Kerajaan Negeri Melaka sehingga penubuhan rasminya.