PROJEK

Program Pembangunan Kapasiti dan Kesedaran Pensijilan Bangunan Hijau yang dibiayai oleh Global Environment Facility – (GEF-6) mensasarkan 4 skop iaitu:
 1. Membangunkan modul latihan Meterai Hijau Melaka.
 2. Melantik 30 orang panel penilai bagi menjalankan penilaian bangunan hijau.
 3. Menganjurkan program kesedaran bangunan hijau
 4. Mengadakan program perkongsian inisiatif bangunan hijau bersama negeri lain.

Pengenalan

Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka merupakan satu Jawatankuasa yang membincangkan dan melaporkan status pelaksanaan projek, program dan aktiviti hijau di negeri Melaka. Mesyuarat ini telah wujud sejak tahun 2011 dan dipengerusikan oleh YB EXCO Jawatankuasa Negeri Pendidikan dan Teknologi. Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) berperanan sebagai sekretariat Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka. Ahli Jawatankuasa mesyuarat ini terdiri daripada:
 1. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
 2. Unit Kerajaan Tempatan (UKT)
 3. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
 4. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ)
 5. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)
 6. Majlis Perbandaran Jasin (MPJ)
 7. Jabatan Kerja Raya (JKR)
 8. Lembaga Perumahan Melaka
 9. Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)
 10. Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 11. Jabatan Perhutanan Negeri Melaka
 12. Solid Waste Management & Public Cleansing Corporation (SWCORP)
 13. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 14. Tenaga Nasional Berhad Melaka (TNB)
 15. Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)
 16. SWM Environment Sdn Bhd (SWM)
 17. Panorama Melaka Sdn Bhd

Muat Turun

Bil Tajuk Muat Turun
1 AJK Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka

Pada persidangan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Conference of Parties – 15 (COP 15) yang telah diadakan di Copenhagen, Denmark pada 2009, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan hasrat sukarela negara untuk mengurangkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau.

Pada persidangan UNFCCC COP – 21 di Paris, Perancis, Malaysia dan 195 negara parti kepada UNFCCC telah menerima Perjanjian Paris bertujuan untuk menangani isu perubahan iklim global dalam jangka masa panjang.

Malaysia berhasrat untuk mengurangkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau atau lebih dikenali dengan Greenhouse Gases (GHG) daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 45% pada tahun 2030 berbanding intensiti pada tahun 2005.

Kerajaan Negeri Melaka turut berhasrat untuk menurunkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau selaras dengan komitmen Kerajaan Persekutuan.

Melaka telah menghasilkan Laporan Inventori Pelepasan Gas Rumah Hijau dengan merujuk kepada garis panduan antarabangsa iaitu Global Protocol for Community-Scale Green House Gas Emission Inventories (GPC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Ringkasan Pelepasan GHG Tahunan Negeri Melaka

Tahun Pelepasan GHG (tCO2e) Muat Turun
2013 4,172,333.10
2014 4,320,915.27
2015 5,190,941.92
2016 5,914,014.17
2017 6,295,917.58

Garis Panduan Meterai Hijau Melaka merupakan alat penarafan bangunan hijau yang telah diperkenalkan sejak Februari 2012 di Melaka. Garis Panduan ini telah dirangka oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) bersama Melaka Green Development Organisation (MGDO). Garis Panduan Meterai Hijau Melaka dirangka dengan mengandungi pendekatan pelan perancangan holistik dan mempunyai ciri – ciri asas kepada pembinaan sesebuah bangunan hijau. Garis panduan ini juga berasaskan Panduan Kecekapan Tenaga MS1525 dan Uniform Building By Law (UBBL).

BANGUNAN YANG TELAH MENERIMA PENSIJILAN METERAI HIJAU MELAKA

Sehingga kini terdapat 5 buah bangunan yang telah menerima pensijilan Meterai Hijau Melaka. Bangunan – bangunan tersebut adalah seperti berikut :
 1. Kings Green Hotel (23 Mac 2015)
 2. Bangunan Kawal Selia Solar (25 November 2015)
 3. Bangunan Vista Alamanda, Majlis Perbandaran Jasin (16 November 2016)
 4. Bangunan Pentadbiran & Dewan Citra Kasih, Yayasan Melaka (28 Jun 2018)
 5. Rumah Citra Kasih, Yayasan Melaka (15 Oktober 2020)

GARIS PANDUAN METERAI HIJAU

Bil Tajuk Muat Turun
1 Garis Panduan Meterai Hijau Melaka Edisi Kedua Tahun 2021
2 Guidelines Melaka Green Seal Second Edition 2021

BORANG PENSIJILAN METERAI HIJAU MELAKA

Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Markah Bangunan Bukan Kediaman
2 Borang Markah Bangunan Kediaman
3 Borang MHM 01 (Borang Permohonan)
4 Borang MHM A - Borang Akuan Pelaksanaan
5 Borang MHM 02 - Borang Pengesahan Siap Kerja
6 Borang MHM FI - Borang PembayaranFi

Pengenalan

Anugerah Hijau negeri Melaka merupakan satu platform pengiktirafan dan penghargaan kepada agensi, institusi, kerajaan dan swasta serta komuniti yang terlibat dalam melaksanakan inisiatif teknologi hijau di negeri Melaka. Anugerah Hijau Melaka dianjurkan oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) selaku agensi yang bertanggungjawab sebagai peneraju teknologi hijau di negeri ini. Anugerah ini telah dianjurkan sejak tahun 2015.

Objektif

 1. Memberi pengiktirafan kepada agensi, institusi kerajaan dan swasta serta komuniti yang melaksanakan amalan teknologi hijau.
 2. Menggalakkan lebih banyak penglibatan agensi dan institusi kerajaan dan swasta dalam pelaksanaan amalan teknologi hijau.
 3. Membudayakan amalan teknologi hijau kepada semua peringkat usia.
 4. Mempromosikan pelaksanaan teknologi hijau di negeri Melaka.

Kategori Anugerah Hijau Melaka 2022

 1. Kategori Pembudayaan Hijau
 2. Kategori Projek Hijau
 3. Kategori Inovasi Hijau
 4. Kategori Program Komuniti Hijau

Muat Turun

Bil Tajuk Muat Turun
1 Brosur Anugerah Hijau Melaka 2022
2 Borang Penyertaan (Lampiran A)
3 Yuran Penyertaan (Lampiran B)
4 Syarat Penyertaan Anugerah Hijau Melaka 2022 (Lampiran 1)
5 Kriteria Penyertaan Mengikut Kategori Anugerah Hijau Melaka 2022 (Lampiran 2)
6 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kriteria Pembudayaan Hijau
7 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kategori Projek Hijau
8 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kategori Inovasi Hijau
9 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kategori Program Komuniti Hijau

 1. Projek bumbung solar mensasarkan 10% hingga 20% penjimatan kos penggunaan tenaga.
 2. Pelaksanaan secara berperingkat sedang dijalankan di bangunan-bangunan seperti berikut:
  • Bangunan Kerajaan
  • Kilang & Industri
  • Masjid
  • Sekolah

Usaha sama telah dilaksanakan dan Kontrak Kecekapan Tenaga atau Energy Performance Contract (EPC) telah dilengkapkan di 3 buah bangunan kerajaan negeri seperti:

 1. Wisma Negeri
 2. Melaka Sentral
 3. Hospital Pakar Putra

Berdasarkan laporan pemantauan, penjimatan tenaga bagi ketiga – tiga bangunan adalah seperti berikut:

BANGUNAN PENJIMATAN TENAGA (%)
Wisma Negeri 29%
Melaka Sentral 18%
Hospital Pakar Putra 33%

 1. Teknologi terkini yang membantu menghapuskan penggunaan bahan kimia berbahaya di dalam sistem penghawa dingin berpusat (HVAC System).
 2. Penggunaan produk ini juga tidak akan mengganggu operasi sistem sedia ada malah dengan kosnya yang amat minimum dapat membantu dalam:
  • Mengurangkan kos penyelenggaraan
  • Mengurangkan bil elektrik
  • Mencegah pembentukan mineral keras
  • Mengurangkan pembuangan sisa kimia

 1. Sistem Penyejukan Berkelompok atau District Cooling System (DCS) merupakan sebuah rangkaian paip bawah tanah yang berpenebat untuk menyalur air sejuk ke bangunan-bangunan.
 2. Projek ini melibatkan beberapa buah bangunan di sekitar MITC dan kini telah berada diperingkat akhir dalam mensimulasi potensi penjimatan tenaga bagi kesemua bangunan yang disasarkan.

Projek dibawah biayaan Global Environment Facility – (GEF-6) selama 5 tahun ini bertujuan untuk menjadikan negeri Melaka sebagai sebuah bandar lestari melalui langkah-langkah pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan sumber tenaga boleh baharu.

TOP