PROJEK

Pengenalan

Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka merupakan satu Jawatankuasa yang membincangkan dan melaporkan status pelaksanaan projek, program dan aktiviti hijau di negeri Melaka. Mesyuarat ini telah wujud sejak tahun 2011 dan dipengerusikan oleh YB EXCO Jawatankuasa Negeri Pendidikan dan Teknologi. Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) berperanan sebagai sekretariat Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka. Ahli Jawatankuasa mesyuarat ini terdiri daripada:
 1. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
 2. Unit Kerajaan Tempatan (UKT)
 3. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
 4. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ)
 5. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)
 6. Majlis Perbandaran Jasin (MPJ)
 7. Jabatan Kerja Raya (JKR)
 8. Lembaga Perumahan Melaka
 9. Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)
 10. Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 11. Jabatan Perhutanan Negeri Melaka
 12. Solid Waste Management & Public Cleansing Corporation (SWCORP)
 13. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 14. Tenaga Nasional Berhad Melaka (TNB)
 15. Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)
 16. SWM Environment Sdn Bhd (SWM)
 17. Panorama Melaka Sdn Bhd

Muat Turun

Bil Tajuk Muat Turun
1 AJK Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau Melaka

Pengenalan

Pada persidangan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Conference of Parties – 15 (COP 15) yang telah diadakan di Copenhagen, Denmark pada 2009, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan hasrat sukarela negara untuk mengurangkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau.

Pada persidangan UNFCCC COP – 21 di Paris, Perancis, Malaysia dan 195 negara parti kepada UNFCCC telah menerima Perjanjian Paris bertujuan untuk menangani isu perubahan iklim global dalam jangka masa panjang.

Malaysia berhasrat untuk mengurangkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau atau lebih dikenali dengan Greenhouse Gases (GHG) daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 45% pada tahun 2030 berbanding intensiti pada tahun 2005.

Kerajaan Negeri Melaka turut berhasrat untuk menurunkan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau selaras dengan komitmen Kerajaan Persekutuan.

Melaka telah menghasilkan Laporan Inventori Pelepasan Gas Rumah Hijau dengan merujuk kepada garis panduan antarabangsa iaitu Global Protocol for Community-Scale Green House Gas Emission Inventories (GPC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Ringkasan Pelepasan GHG Tahunan Negeri Melaka

Tahun Pelepasan GHG (tCO2e) Muat Turun
2013 4,172,333.10
2014 4,320,915.27
2015 5,190,941.92
2016 5,914,014.17
2017 6,295,917.58

Garis Panduan Meterai Hijau Melaka merupakan alat penarafan bangunan hijau yang telah diperkenalkan sejak Februari 2012 di Melaka. Garis Panduan ini telah dirangka oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) bersama Melaka Green Development Organisation (MGDO). Garis Panduan Meterai Hijau Melaka dirangka dengan mengandungi pendekatan pelan perancangan holistik dan mempunyai ciri – ciri asas kepada pembinaan sesebuah bangunan hijau. Garis panduan ini juga berasaskan Panduan Kecekapan Tenaga MS1525 dan Uniform Building By Law (UBBL).

BANGUNAN YANG TELAH MENERIMA PENSIJILAN METERAI HIJAU MELAKA

Sehingga kini terdapat 5 buah bangunan yang telah menerima pensijilan Meterai Hijau Melaka. Bangunan – bangunan tersebut adalah seperti berikut :
 1. Kings Green Hotel (23 Mac 2015)
 2. Bangunan Kawal Selia Solar (25 November 2015)
 3. Bangunan Vista Alamanda, Majlis Perbandaran Jasin (16 November 2016)
 4. Bangunan Pentadbiran & Dewan Citra Kasih, Yayasan Melaka (28 Jun 2018)
 5. Rumah Citra Kasih, Yayasan Melaka (15 Oktober 2020)

GARIS PANDUAN METERAI HIJAU

Bil Tajuk Muat Turun
1 Garis Panduan Meterai Hijau Melaka Edisi Kedua Tahun 2021
2 Guidelines Melaka Green Seal Second Edition 2021

BORANG PENSIJILAN METERAI HIJAU MELAKA

Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Markah Bangunan Bukan Kediaman
2 Borang Markah Bangunan Kediaman
3 Borang MHM 01 (Borang Permohonan)
4 Borang MHM A - Borang Akuan Pelaksanaan
5 Borang MHM 02 - Borang Pengesahan Siap Kerja
6 Borang MHM FI - Borang PembayaranFi

Pengenalan

Anugerah Hijau negeri Melaka merupakan satu platform pengiktirafan dan penghargaan kepada agensi, institusi, kerajaan dan swasta serta komuniti yang terlibat dalam melaksanakan inisiatif teknologi hijau di negeri Melaka. Anugerah Hijau Melaka dianjurkan oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) selaku agensi yang bertanggungjawab sebagai peneraju teknologi hijau di negeri ini. Anugerah ini telah dianjurkan sejak tahun 2015.

Objektif

 1. Memberi pengiktirafan kepada agensi, institusi kerajaan dan swasta serta komuniti yang melaksanakan amalan teknologi hijau.
 2. Menggalakkan lebih banyak penglibatan agensi dan institusi kerajaan dan swasta dalam pelaksanaan amalan teknologi hijau.
 3. Membudayakan amalan teknologi hijau kepada semua peringkat usia.
 4. Mempromosikan pelaksanaan teknologi hijau di negeri Melaka.

Kategori Anugerah Hijau Melaka 2022

 1. Kategori Pembudayaan Hijau
 2. Kategori Projek Hijau
 3. Kategori Inovasi Hijau
 4. Kategori Program Komuniti Hijau

Muat Turun

Bil Tajuk Muat Turun
1 Brosur Anugerah Hijau Melaka 2022
2 Borang Penyertaan (Lampiran A)
3 Yuran Penyertaan (Lampiran B)
4 Syarat Penyertaan Anugerah Hijau Melaka 2022 (Lampiran 1)
5 Kriteria Penyertaan Mengikut Kategori Anugerah Hijau Melaka 2022 (Lampiran 2)
6 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kriteria Pembudayaan Hijau
7 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kategori Projek Hijau
8 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kategori Inovasi Hijau
9 Borang Kriteria (Lampiran 3) - Kategori Program Komuniti Hijau

 1. Projek bumbung solar mensasarkan 10% hingga 20% penjimatan kos penggunaan tenaga.
 2. Pelaksanaan secara berperingkat sedang dijalankan di bangunan-bangunan seperti berikut:
  • Bangunan Kerajaan
  • Kilang & Industri
  • Masjid
  • Sekolah

Usaha sama telah dilaksanakan dan Kontrak Kecekapan Tenaga atau Energy Performance Contract (EPC) telah dilengkapkan di 3 buah bangunan kerajaan negeri seperti:

 1. Wisma Negeri
 2. Melaka Sentral
 3. Hospital Pakar Putra

Berdasarkan laporan pemantauan, penjimatan tenaga bagi ketiga – tiga bangunan adalah seperti berikut:

BANGUNAN PENJIMATAN TENAGA (%)
Wisma Negeri 29%
Melaka Sentral 18%
Hospital Pakar Putra 33%

 1. Teknologi terkini yang membantu menghapuskan penggunaan bahan kimia berbahaya di dalam sistem penghawa dingin berpusat (HVAC System).
 2. Penggunaan produk ini juga tidak akan mengganggu operasi sistem sedia ada malah dengan kosnya yang amat minimum dapat membantu dalam:
  • Mengurangkan kos penyelenggaraan
  • Mengurangkan bil elektrik
  • Mencegah pembentukan mineral keras
  • Mengurangkan pembuangan sisa kimia

 1. Sistem Penyejukan Berkelompok atau District Cooling System (DCS) merupakan sebuah rangkaian paip bawah tanah yang berpenebat untuk menyalur air sejuk ke bangunan-bangunan.
 2. Projek ini melibatkan beberapa buah bangunan di sekitar MITC dan kini telah berada diperingkat akhir dalam mensimulasi potensi penjimatan tenaga bagi kesemua bangunan yang disasarkan.

Projek dibawah biayaan Global Environment Facility – (GEF-6) selama 5 tahun ini bertujuan untuk menjadikan negeri Melaka sebagai sebuah bandar lestari melalui langkah-langkah pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan sumber tenaga boleh baharu.

Pengenalan

Global Integrated Approach Pilot Program for Sustainable Cities di bawah Sustainable City Development in Malaysia Project (2017 - 2021) merupakan sebahagian program global yang menyokong Sustainable Development Goals bagi Bandar Mampan. Malaysia merupakan negara yang terpilih daripada 11 buah negara di mana Melaka menjadi salah satu bandar pilihan daripada 28 bandar. Program ini dibiayai sepenuhnya oleh Global Environment Facility (GEF) di bawah Sustainable Cities Integrated Approach Pilot (SCIAP) program.

Program ini telah dilaksanakan oleh Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT), Jabatan Standard Malaysia (JSM), PLANMalaysia, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT), dan Jabatan Kerajaan Tempatan. Program ini telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh 15 bulan bermula Ogos 2020 sehingga Oktober 2021.

Skop Kerja

Kerajaan Negeri Melaka berhasrat untuk meningkatkan kapasiti penilaian bangunan Meterai Hijau Melaka dan program kesedaran berdasarkan pengetahuan teknikal, garis panduan, dan peraturan kepada badan kerajaan, pemaju, perancang, arkitek, kontraktor, dan pihak berkepentingan sebelum penguatkuasaan Meterai Hijau Melaka di negeri Melaka. Bagi memastikan sasaran tersebut tercapai, Pembangunan Kapasiti bagi Pensijilan Bangunan Hijau (Meterai Hijau Melaka) telah dirangka dengan skop kerja seperti berikut:
 1. Membangunkan modul latihan Meterai Hijau Melaka oleh pakar yang dilantik untuk melatih dan melantik calon Panel Penilai Bangunan Hijau Melaka yang baru.
 2. Mengadakan Latihan Kompetensi yang melibatkan sejumlah 30 calon yang berkelayakan untuk menerima pentauliahan sebagai panel penilai bangunan hijau di bawah Kerajaan negeri Melaka untuk menjalankan penilaian teknikal berdasarkan Garis Panduan Meterai Hijau Melaka.

  Bengkel Pensijilan Meterai Hijau Melaka telah berjaya dilaksanakan pada 10,11 dan 17 April 2021. Sejumlah 35 peserta layak menerima pentauliahan sebagai Panel Penilai Meterai Hijau Melaka di bawah Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Modul Latihan Meterai Hijau Melaka telah diimplementasikan secara rasmi sepanjang Bengkel Pensijilan Bangunan Hijau (Meterai Hijau Melaka) dilaksanakan.
 3. Menganjurkan 3 siri Program Kesedaran yang melibatkan 30 peserta bagi setiap seminar atau taklimat kepada pihak berkepentingan seperti pegawai kerajaan, pemaju, perancang, arkitek, kontraktor dan pihak berkepentingan di Melaka.

   3 siri Webinar Perkongsian Inisiatif Bangunan Hijau di Melaka telah diadakan pada 16 & 30 Julai, serta 13 Ogos 2021 secara atas talian yang telah dihadiri oleh 107 peserta. Inisiatif Melaka Menuju Negeri Lestari dan Garis Panduan Meterai Hijau Melaka merupakan pengisian sepanjang Webinar tersebut.

TOP